Heel belangrijk is de start van een mogelijke opdracht. Wat zijn de wensen van de klant? Soms weet de klant exact wat ‘ie wil. Ook dan komt het vaak voor dat wij mogelijkheden kunnen aandragen waar de klant niet zelf aan gedacht heeft. Of een technisch slimmere oplossing bedenken of qua materialen en kleurstelling een fraaier resultaat bereiken. Bij klanten die slechts een globaal beeld hebben van wat ze willen (‘we hebben meer ruimte nodig en daarom willen we een aanbouw realiseren’), is het uiteraard belangrijk om op creatieve wijze en technisch goed uitvoerbaar, een aantal mogelijkheden te benoemen en desgewenst uit te werken. Dit met in achtneming van het budget van de klant. Bij de start is het ook zondermeer van belang om goede afspraken te maken over de start van de (ver)bouw en de duur van de werkzaamheden. Het is onze ervaring dat, ook als alles goed en plezierig verloopt, klanten er redelijk snel flauw van zijn om werklui in en om het huis te hebben.

Een korte bouwperiode kan bewerkstelligd worden door een goede planning en werkvoorbereiding en het op het juiste moment inzetten van mensen. We streven altijd naar het veroorzaken van zo min mogelijk overlast. Dit door een korte bouwperiode te realiseren, een snelle afvoer van sloopmateriaal en een schone oplevering.