Al met al is ons uitgangspunt: beter communiceren is beter bouwen!
Het goed communiceren lukt vooral dan wanneer er een ‘klik’ is tussen de klant en ons bedrijf. Dit vinden we zelfs zo belangrijk dat we dit verwerkt hebben in de naam van ons bedrijf: KLIQKLUS. Bij het verkrijgen van een opdracht gaat het er uiteindelijk om dat de klant er vertrouwen in heeft dat wij de verbouwing goed en fraai zullen uitvoeren. Dit vertrouwen zal gebaseerd zijn op een goede offerte en een goede en plezierige communicatie over de uit te voeren werkzaamheden. Bij bouw en verbouw gaat het vaak om serieuze bedragen en de klant kan slechts bij benadering overzien hoeveel uren in een opdracht gaan zitten. Daarom zijn de genoemde ‘klik’ en ‘vertrouwen’ doorslaggevend. Niet voor niets krijgen wij veel van onze klanten door positieve referenties: klanten geven vrienden of familie die verbouwplannen hebben, regelmatig het advies om eens met ons te gaan praten. Daarom ons advies: maak eens een afspraak met ons, dan komen we er snel genoeg achter of er een klik ontstaat!