De bespreking van de offerte kan er wel toe leiden dat er gekozen wordt voor een minder ingrijpende verbouwing of voor een andere oplossing. Soms besluit de opdrachtgever om zelf een gedeelte van de werkzaamheden uit te voeren. In goed overleg is er bij ons veel mogelijk. Niet altijd valt op voorhand te berekenen hoeveel tijd en materialen in een opdracht gaan zitten. Soms wordt dit pas duidelijk na de sloop van de bestaande bouwdelen. In dergelijke situaties brengen wij liever deel-offertes uit. Natuurlijk wil de klant weten waar ‘ie aan toe. Maar een klant is niet gebaat bij een offerte die is gebaseerd op onduidelijke aannames. Dat geeft gesteggel achteraf en dat willen wij graag voorkomen. De klant kan er ook voor kiezen bepaalde werkzaamheden op regiebasis te laten uitvoeren: de gewerkte uren worden in rekening gebracht. 
Bij grotere opdrachten en/of opdrachten waarin veel materiaalkosten gaan zitten, wordt in termijnen gefactureerd. Hier worden vooraf afspraken over gemaakt. Dit geldt ook voor de betalingstermijn.