Tot een paar jaar terug was voor bouwen en verbouwen vaak een bouwvergunning nodig en daarnaast soms nog andere vergunningen, zoals een milieuvergunning. Tegenwoordig bestaan al die ‘losse’ vergunningen niet meer, maar zijn ze allemaal onderdeel geworden van de ‘omgevingsvergunning’. Bij het bouwen of verbouwen, dan kan een omgevingsvergunning nodig zijn. Of er een omgevingsvergunning nodig is, hangt af van wat er wordt gebouwd of wordt verbouwd. Bovendien gelden er voor elke vorm van (ver)bouwen bouwvoorschriften om de kwaliteit, milieu en volksgezondheid te waarborgen. Of er nu volgens een omgevingsvergunning of vergunningsvrij (ver)bouwd wordt, er moet altijd voldoen worden aan de regels uit het Bouwbesluit 2012.De welstandscommissie adviseert B&W ten aanzien van de vraag of het uiterlijk of de plaatsing van een bouwwerk of standplaats, waarvoor een aanvraag van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is ingediend, in strijd is met redelijke eisen van welstand zoals in de Woningwet bepaald. De commissie bekijkt hoe het bouwwerk eruit komt te zien, welke materialen gebruikt gaan worden,